Επισκευές επαγγελματικών συσκευών στην Ρόδο: ANGELO PO, RATIONAL, ZANUSSI, MBM, UNOX, SILANOS, OMNIWASH, SERGAS, NORTH, ELVIOMEX, SMEG, SOGECO, GICA, SILKO, OM GAS, MARENO,BEZZERA, BRASILIA, SAN MARCO, EXPOBAR, FAEMA, GAGGIA, LA SCALA, LA SPAZIALE, WEGA, CIMPALI, και πολλές άλλες...

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Για ασφαλή χρήση του υγραερίου


ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 Οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού υγραερίου καυσίμου πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση (δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές υγραερίου).
ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
Οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί οι συσκευές, θα πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, έτσι ώστε να εισρέει ο αέρας που είναι απαραίτητος για την καύση.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί συσκευές που εκπέμπουν στο περιβάλλον τα προϊόντα καύσης πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, ώστε ο αέρας να ανανεώνεται. ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
Οι συσκευές που πρέπει να αποβάλουν τους καπνούς που παράγονται από την καύση, στο εξωτερικό τμήμα των χώρων που είναι εγκατεστημένες, θα πρέπει να συνδέονται με συστήματα απαγωγής, όπως καπνοδόχους, καπναγωγούς, κ.λπ., που θα λειτουργούν με ασφάλεια.
 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΛΟΓΑΣ
Όλες οι συσκευές, πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας, ώστε να διακόπτεται η παροχή υγραερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα.
Petrogaz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου